Urnen | Urns

Urn Dick Brink.jpg

Nederlands | Dutch

Een urn moet uniek zijn en geen seriewerk. Omdat mijn werk associaties oproept met 'vergankelijkheid' en 'sporen van de tijd', word ik vaak gevraagd die ene speciale urn te maken.

Ontwerp

In nauwe samenspraak met u wordt het ontwerp gemaakt.

Voor urnen die binnen komen te staan zijn vele technieken mogelijk.

Urnen die buiten een plaats krijgen bak ik op hoge temperatuur (1260ºC) zodat ze bestand zijn tegen alle weersomstandigheden. Niet alle technieken zijn hiervoor geschikt.

De prijs 

Vanaf €500. Afhankelijk van techniek, formaat, tekst en het eventueel sealen van de deksel. Na het maken van het ontwerp krijgt u een offerte.                                                         

Levertijd: 8 weken

 

English | Engels

An urn should be unique and not serial work. As my work evokes associations with 'transiency' or 'traces of time', I am often asked to create that one special urn.

Design

I make the design in close consultation with you.

For urns that will be placed indoors there are many different techniques possible.

I fire urns to be placed outside at high temperatures (1260 °C), to make them withstand any weather. Not all techniques are suitable in this case.

Prices

Starting at € 500. Depending on the technique, size, text and optionally the sealing of the lid. You will receive a cost estimate after I've created a drawing of the design. 

Delivery: 8 weeks